Monday, February 14, 2011

วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น

วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่นhttp://www.scribd.com/full/47918879?access_key=key-1f34tszg3blgwrwi69l6


เป็นหนังสือที่ดีสำหรับคนที่ต้องการฝึกสมาธิ

Thursday, February 10, 2011

ปี 2554 รายชื่อวัดสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.  พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร 
วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
     เวบ: http://watpamumaichiangmai.tripod.com/ 

2. หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ
วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 
    เวบ: www.buddhawax.com

3. หลวงปู่มี ญาณมุนี - หลวงปู่ทา จารุธมฺโม (หลวงปู่สุพีร์ สุสุญฺญโม)
วัดถ้ำซับมืด ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 
4.
หลวงปู่เจริญ อมโร
 วัดป่าภูวังทอง บ้านพรหมลิขิต ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 

 
5.
พระอาจารย์เติมศักดิ์ ยุตฺตธมฺโม
 วัดป่าดงพระ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 
6.
พระอาจารย์ทวี จิตฺตคุตฺโต
 วัดป่าอรัญญวิเวก (วัดป่าลัน) บ้านป่าลัน ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
 

7.
พระอาจารย์ชาลี ถิรธมฺโม
 วัดป่าภูก้อน บ้านนาคำ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 

 
8.
พระอธิการวงศ์ สุภาจาโร
วัดโคกอุดม (วัดป่าคำพระองค์) ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 

 
9.
พระอาจารย์สุพร อาจารธมฺโม
 วัดป่าปราสาทจอมพระ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 

 
10.
พระอาจารย์เมธา สุเมโธ, หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
 วัดถ้ำผาปล่อง ต.บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 


ที่มาจากเวบ http://www.watpa.com/


รายชื่อพระเถระ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ยังดำรงธาตุขันธ์


 1. พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
 2. พระครูปราโมทย์ธรรมธาดา หลวงปู่หลอด ปโมทิโตวัดสิริกมลาวาส กทม.
 3. พระเทพเจติยาจารย์ หลวงปู่วิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล กทม.
 4. พระญาณทีปาจารย์ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
 5. หลวงปู่พวง สุขินทริโย วัดศรีธรรมาราม ยโสธร
 6. หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย พิจิตร
 7. หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล สกลนคร
 8. พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
 9. หลวงปู่สอ วัดป่าหนองแสง ยโสธร
 10. หลวงปู่บุญญฤทธิ์ สวนทิพย์ ปากเกร็ด กทม
 11. หลวงปู่ศรี วัดป่ากุง ร้อยเอ็ด
 12. หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดป่าโชคไพศาล สกลนคร

----------------------------------------------------------------------------------------
1.พระธรรมวิสุทธิมงคล วิ.(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)วัดป่าบ้านตาด

2.พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์สรี จันทีโป)วัดโพธิสมภรณ์ พระเถระผู้ใหญ่ศิษย์หลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่ง

3.หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพล ใกล้วัดหลวงตามหาบัว ท่านอยู่วัดป่าบ้านหนองผือเช่นเดียวกับหลวงตามหาบัว

4.หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล กรุงเทพ ปัจจุบันท่านสอนสมาธิ ลุกศิษย์ต่างชาติเยอะมากครับ

5.หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดป่าโชคไพศาล จ.สกลนคร ลุกศิษย์สมัยวัดป่าหนองผืออีกรูปหนึ่ง

6.หลวง ปู่ก้าน ฐิตธัมโม วัดเขาต้นเกต หัวหิน (วันนี้ในหลวงทรงไปเวียนเทียน ในวันสำคัญบ่อยๆครับ หากพระองค์ประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล)

7.หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ วัดระหาร หรือ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน บุรีรัมย์
8.หลวง ปู่ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) จ.ร้อยเอ็ด พระผู้มีบารมีมาก ท่านเป็นผู้ดำริสร้างเจดีย์ผาน้ำทิพย์ที่หนองพอก จ.ร้อยเอ้ด สมัยที่ลูกศิษย์ท่านไปสร้างวัดทางใต้ ท่านสามารถตรวจกับระเบิดที่เขาฝังไว้ด้วยตาเปล่า ครูบาอาจารย์ว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิ

9.หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าปทีปบุญญาราม พระเถระอีกรูปที่จิตใจดี ประสบกับเจโตปริยญาณของหลวงปู่มั่น

10.หลวง ตาพวง สุขินทริโย (พระเทพสังวรญาณ) วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร ท่านพบกับหลวงปู่มั่นพรรษาสุดท้ายของหลวงปู่ (ปี2491) จากนั้นท่านได้ไปปฏิบัติต่อกับหลวงปู่ฝั้น

11.หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่าบ้านนาคูณ ลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงตามหาบัวที่ทันหลวงปู่มั่น

12.หลวงตาเพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง ลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงตามหาบัวที่ทันหลวงปู่มั่น

13.หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล วัดเทพกัญญาราม จ.สกลนคร ศิษย์หลวงปู่มั่นอีกรูปที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง

14.หลวง ปู่ท่อน ญาณธโร วัดป่าศรีอภัยวัน จ.เลย ท่านเคยพบหลวงปู่มั่น ขณะที่หลวงปู่ท่านอยู่บนรถไฟ ซึ่งขณะนั้นท่านไปชมบารมีหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่คำดี วัดถ้ำผาปู่ผู้เป็นอาจารย์

15.หลวงตาบุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ากลองเพล จ.หนองบัวลำภุ รูปนี้ทันสมัยที่ท่านเป็นสามเณรครับ ตอนหลังมาจำพรรษารับใช้หลวงปู่ขาว

16.หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล(บ้านหนองโดก) ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นสมัยเป็นสามเณร

17.หลวง ปู่อ่ำ ธัมมกาโม วัดป่าเขาเขียว จ.พิษณุโลก ท่านเคยบวชมาครั้งสมัยหลวงปู่มั่นยังอยู่ แล้วได้สึกไป ท่านกลับมาบวชนานแล้วครับ เห็นว่าอยู่ในเพศฆราวาสไม่ถนัด

18.พระอาจารย์มหาอำนาจ อินุทสาโร วัดมหาธาตุ กรุงเทพ ท่านได้ติดตามหาครูบาอาจารย์มั่น จนพบ


---------------------------------------------------------

รายชื่อวัดป่ากรรมฐาน มีดังนี้
1.วัดภูผาแดง (หลวงปู่ลี กุสลธโร) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
2.วัดภูสังโฆ (พระอาจารย์วันชัย วิจิตฺโต) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
3.วัดบุญญาวาส (พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต) อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
4.วัดสันติวรญาณ (หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
5.วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม (พระอาจารย์บุญช่วย ปุญฺญวนฺโต) อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
6.วัดป่ามณีกาญจน์ (พระอาจารย์อำนวย จิตฺตสงฺวโร) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
7.วัดป่าเชิงเลน (พระอาจารย์ภัลลภ อภิปาโล) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
8.วัดป่ากุง (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
9.วัดมาบจันทร์ (พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน) อ.เมือง จ.ระยอง
10.วัดป่าคีรีพฤกษ์ ( พระอาจารย์ธีระยุทธ์ ธีรยุธโน) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
11.วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร(พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต-ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
12.วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน (หลวงปู่อุทัย สิริธโร) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
13.วัดดอยธรรมเจดีย์ (หลวงปู่แบน ธนากโร) อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
14.วัดป่านาคนิมิตต์ (หลวงปู่อว้าน เขมโก) อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
15.วัดป่าปทีปปุญญาราม (หลวงปู่ผ่าน ปญฺญาปทีโป) อ.อากาศอำนวย สกลนคร
16.วัดวิเวกพัฒนาราม (หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร) อ.พรเจริญ จ.หนองคาย
17.วัดสถิตย์ธรรมวนาราม (หลวงปู่อุดม ญาณรโต) อ.พรเจริญ จ.หนองคาย
18.วัดถ้ำพระภูวัว (หลวงปู่อุทัย สิริธโร) อ.เซกา จ.หนองคาย
19.วัดถ้ำบูชา(ภูวัว) (หลวงพ่อทองคำ กาญจนวณฺโณ) อ.เซกา จ.หนองคาย
20.วัดป่าสีห์พนมประชาราม (หลวงปู่บุญมา คัมภีรธมฺโม) อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
21.วัดเขาน้อยสามผาน (หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
22.วัดป่ารัตนวัน(พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธมฺโม) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
23.วัดป่าแก้วชุมพล(หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม) อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
24.วัดป่าสันติกาวาส(หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน) อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
25.วัดใหม่บ้านตาล(หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ) อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
26.วัดวังเพิ่ม-พระภาวนา(หลวงปู่แบน ธนากโร) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
27.มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เขตบางกอกน้อย กทม.
28.วัดป่าศรีวิไล(หลวงปู่คำผิว สุภโณ) อ.หนองหาน อุดรธานี
29.วัดป่าหนองกอง(วัดหลวงปู่เพียร วิริโย) อ.บ้านผือ อุดรธานี
30.วัดสามัคคีบำเพ็ญผล(วัดป่าบ้านนาเตียง-ในอุปถัมภ์หลวงปู่เคน เขมาสโย) อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
31.วัดป่าดงพระ(พระอาจารย์เติมศักดิ์ ยุตฺตธมโม) อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
32.วัดป่าศิลาอาสน์(หลวงปู่กูด รกฺขิตฺตสีโล) อ.เมือง ยโสธร
33.วัดถ้ำพญาช้างเผือก(หลวงปู่วิไลย์ เขมิโย) อ.คอนสาร ชัยภูมิ
34.วัดบ้านหนองแสง(หลวงปู่สอ พนฺธุโล) อ.เมือง ยโธร
35.วัดศรีฐานใน(หลวงตาสรวง สิริปุญฺโญ) อ.ป่าติ้ว ยโสธร
36.วัดป่ามัชฌิมาวาส(หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ) อ.เมือง กาฬสินธุ์
37.วัดป่าคำแคนเหนือ(หลวงปู่มหาโส กสฺสโป) อ.มัญจาคีรี ขอนแก่น

 

Monday, February 7, 2011

บทสวดมนต์ ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง

บทสวดมนต์ ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
........ เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา พาราณะสิยัง
วิหะระติ อิสิปะตะเน มิคะทาเย ตัตระ โข ภะคะวา ปัญจะ
วัคคิเย ภิกขู อามันเตสิ เทวเม ภิกขะเว อันตา ปัพพะชิเตนะ
นะ เสวิตัพพา โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค หีโน
คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง
อัตตะกิละมะถานุโยโค ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต ฯ
เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ มัชฌิมา ปะฏิปะทา
ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี
อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ

........ กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถา
คะเตนะ อะภิสัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะ
มายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ
อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต
สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ
อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะ
เตนะ อะภิ สัมพุทธา จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะ
สะมายะ อะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

........ อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยัะสัจจัง ชาติปิ
ทุกขะ ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง โสกะปะริเทวะ ทุกขะ
โทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข
ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง
สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกยา ฯ อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว
ทุกขะสะมุมะโย อะริยะสัจจัง ฯ ยายัง ตัณหา โปโนพภะวิกา
นันทิราคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตราภิ นันทินี ฯ เสยยะถีทัง ฯ
กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหา ฯ อิทัง โข ปะนะ
ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจังฯ โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ
อะเสสะวิราคะ นิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย ฯ
อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะ
สัจจัง ฯ อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค ฯ เสยยะถีทัง ฯ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมา
อาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ

........ อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทพปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ ฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญ
เญยยันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง
อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง
อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะ
นุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ฯ

........ อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ ฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทมะโย อะริยะ
สัจจัง ปะหาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ ฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทมะโย อะริยะ
สัจจัง ปะหีนันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะ
ปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

........ อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิ ฯ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิ ฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง
สัจจิกาตัพพันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ ตัง โข ปะนิทัง
ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจจิกะตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ
ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

........ อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ
เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะ
ปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ
อาโลโก อุทะปาทิฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะ
คามินี ปะฏิปะทา อะริสัจจัง ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว
ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุ
ทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะ
ปาทิ ฯ ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา
อะริยะสัจจัง ภาวิตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ
วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

........ ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ
เอวันติ ปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัส
สะนัง นะ สุวิสุทธัง อะโหสิ ฯ เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว
สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะ
พราหมะณิยา ปายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมา
สัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิง ฯ ยะโต จะ โข เม
เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ เอวันติ ปะริวัฏฏัง
ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง
อะโหสิ ฯ อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเก
สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะ
มะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ
ปัจจัญญาสิง ฯ ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง ปุทะปาทิ
อะกุปปา เม วิมุตติ อะยะมันติมา ชาติ นัตถิทานิปุ
นัพภะโวติ ฯ อิทะมะโว จะ ภะคะวาฯ อัตตะมะนา
ปัญจะวัคคิยา ภิขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ
อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิ ภัญญะมาเน อายัส
มะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง
อุทะปาทิ ยังกิญจิ สุมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ ฯ

........ ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยังบ อิสิปะ
ตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง
อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ
วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิวา โลกัสมินติ ฯ

........ ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา จาตุมมะหาราชิกา
เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯจาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง
สัททัง สุตวา ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง
ตาวะติงสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ยามา เทวา สัททะ
มะนุสสาเวสุง ฯ ยามานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ตุสิตา
เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง
สุตวา นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา ปะระนิมมิตะ
วะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะระนิมมิตะ
วะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา พรัหมะ
ปาริสัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ พรัหมะปาริ
สัชชานัง เทวานัง สัททัง สุตวา พรัหมะปะโรหิตา
เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ พรัหมะปะโร
หิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา มะหาพรัหมา เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ มะหาพรัหมานัง เทวานัง สัททัง
สุตวา ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
ปะริตตาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา อัปปะมาณาภา
เทวา สัททะมะนุสสา เวสุง ฯ อัปปะมาณาภานัง เทวา
นัง สัททัง สุตวา อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสา
เวสุง ฯ อาภัสสะรานัง เทวานัง สัททัง สุตวา ปะริต
ตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ ปะริตตะสุภา
นัง เทวานัง สัททัง สุตวา อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะ
มะนุสสาเวสุง ฯ อัปปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง
สุตวา สุภะกิณหะกา เทวา สัททะ มะนุสสาเวสุง ฯ
สุภะกิณหะกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา เวหัปผะลา
เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ เวหัปผะลานัง เทวานัง
สัททัง สุตวา อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
อะวิหานัง เทวานัง สัททัง สุตวา อะตัปปา เทวา
สัททะมะนุสสา เวสุง ฯ อะตัปปานัง เทวานัง สัททัง
สุตวา สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ
สุทัสสานัง เทวานัง สัททัง สุตวา สุทัสสี เทวา
สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ สุทัสสีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา
อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ เอตัมภะ
คะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุต
ตะรรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง อัปปะฏิ วัตติยัง สะมะ
เณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา มาเรนะ
วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติ ฯ

........ อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ
พรัหมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิฯ อะยัญจะ ทะสะสะ
หัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิฯ
อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ
อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง ฯ อะถะโข ภะคะวา
อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญ อัญญาสิ
วะตะ โภ โกณฑัญโญติ อิติหิทัง อายัสมะโต โกณฑัญ
ญัสสะ อัญญาโกณฑัญโญ เตววะ นามัง อะโหสีติ ฯ

รวมเวบไซธรรมมะ

www.84000.org/pray/dharmajak.html

www.dhammajak.net/suadmon1/115.html

หลวงตาบัว - www.luangta.com/